Договір про надання правової допомоги (Останній зразок)

Договір  про надання правової допомоги (Останній зразок)

Цей документ створено в електронній формі та підписано кваліфікованими електронними підписами відповідно до

Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» № 851-IV та

Закону України «Про електронні довірчі послуги» № 2155-VIII *

Забороняється робити паперові копії цього документу.
_____________________________________________________________________________________________________

 

Договір

про надання правової допомоги від ___________2023 року, місто і місце знаходження Клієнта

 

Адвокатська корпорація “Тарасенко і партнери” в особі Керуючого партнера адвоката Анатолія Тарасенка (далі  —  АК Тарасенко і партнери) та

_________________________________________________________________ (далі  —  клієнт)

уклали цей Договір про надання правової допомоги (далі - Договір) про наступне:

1. Адвокат бере зобов'язання надати клієнту правову допомогу, а клієнт надає необхідну для цього інформацію, сплачує гонорар за дії адвоката та фактичні видатки, пов'язані з виконанням Договору.

2. 1. Предметом Договору (змістом доручення клієнта) є: ___________________________________________

або всі види адвокатської допомоги клієнту. 

2. 2. Повноваження та обмеження повноважень (ст. 400-1 КК): договір діє 2 (два) місяці без обмеження повноважень.

3.  Договором передбачена погодинна оплата допомоги.

4.  Гонорар не включає кошти, котрі вносяться клієнтом на покриття фактичних видатків, пов'язаних з виконанням Договору.

5.  Умови Договору, крім зазначених вище, містяться у Правилах надання правової допомоги, Прейскуранті цін на правову допомогу та

Персональних даних клієнта, згоду на обробку яких надається клієнтом, що є додатками до цього Договору. 

Клієнт*

Адвокат*

 

 

_________________________________________________________________________

Цей документ створено в електронній формі та підписано кваліфікованими електронними підписами відповідно до

Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» № 851-IV та

Закону України «Про електронні довірчі послуги» № 2155-VIII *

Забороняється робити паперові копії цього документу.