Політика конфіденційності

 

Загальні положення

1.1. Ця Політика конфіденційності (далі – Політика) визначає порядок та підстави обробки персональних даних, які Підприємець* отримує від фізичної особи – користувача (надалі – Користувач/Учасник) мобільного додатку (надалі – Додаток) та/або інших сервісів прикладного програмного інтерфейсу Підприємця, що дозволяють Користувачу зареєструватися у Додатку та отримувати послуги Підприємця.

1.2. Підставами для обробки персональних даних, зібраних Підприємцем за допомогою Додатку, є згода суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних.

Підприємець обробляє персональні дані Користувачів виключно в рамках вимог Закону України «Про захист персональних даних».

1.3. Підприємець не збирає і не обробляє персональні дані про расове або етнічне походження, політичні та релігійні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках та споріднену інформацію.

Сфера застосування

2.1. Володільцем бази персональних даних Користувачів, які добровільно завантажили Додаток або скористалися іншим інструментом для отримання послуг Підприємця он-лайн, є ФОП Тарасенко.

2.2. Користуючись послугами Підприємця через додаток та/або інший сервіс прикладного програмного інтерфейсу, Користувач надає добровільну однозначну згоду на обробку Підприємцем його персональних даних.

Обсяг персональних даних Користувача включає та/або може включати таку інформацію:

прізвище, власне ім’я;

паспортні дані;

стать;

дата та місце народження;

реєстраційний номер облікової картки платників податків (ідентифікаційний номер);

місце проживання та/або реєстрації;

номери особистих телефонів;

адреси електронної пошти;

адреси доставки кореспонденції;

IP-адреса;

час доступу у Додаток тощо.

2.3. Персональні дані, що обробляються Підприємцем, відносяться до конфіденційної інформації.

Інформація, яку збирає, отримує і розміщує Підприємець

3.1. При створенні Користувачем облікового запису в додатку, Підприємець може вимагати інформацію, перелічену в п. 2.2 цієї Політики.

3.2. В процесі роботи додатку Підприємець може збирати особисту інформацію про участь Користувачів у маркетингових акціях, організованих Підприємцем, а також обробляти інформацію, пов’язану з ефективністю роботи Додатку.

3.3. При зверненні Користувача щодо підтримки клієнтів, Підприємець, за необхідності, може в процесі роботи свого Додатку збирати особисту інформацію, необхідну для виконання запиту Користувача і отримання зворотного зв’язку. Підприємець може також зв’язатися з Користувачем, використовуючи існуючу контактну інформацію облікового запису, надану для цієї мети.

3.4. Підприємець може збирати та зберігати інформацію, що отримана в результаті опитувань, що можуть проводитись Підприємцем, або залученими ним підрядниками – третіми особами.

Використання персональних даних

4.1. Для надання своїх послуг Підприємець може використовувати інформацію, яку він збирає і розміщує для наступних цілей:

4.1.1. забезпечення обслуговування клієнтів, в тому числі для створення і управління обліковими записами Користувачів, вирішення технічних труднощів і доступу до різних функцій;

4.1.2. адаптація пропозицій і досвіду, в тому числі реклами на своїх сервісах;

4.1.3. контроль загальної та індивідуальної активності Користувачів Додатку;

4.1.4. зв’язок з Користувачами, у тому числі з питань сервісу, пропонування нових продуктів та послуг, обслуговування або дозволених маркетингових комунікацій через будь-які доступні канали зв’язку тощо;

4.1.5. проведення науково-дослідницької та аналітичної активності з метою поліпшення сервісів Компанії та\або якості надання супутніх послуг;

4.1.6. оцінка деяких факторів особистої інформації, зокрема, для аналізу та прогнозування особистих уподобань, інтересів, поведінки та місцезнаходження.

4.2. Підприємець може зберігати інформацію, яку він збирає і отримує при наданні послуг стільки, скільки буде потрібно для виконання вищевказаних цілей.

Обмін інформацією

5.1. Підприємець може використовувати сторонніх постачальників заявленої послуги для надання деяких складових своїх послуг. В таких випадках постачальники не мають повноважень використовувати отримані в результаті надання послуг або за допомогою Додатку Підприємця персональні дані, інакше ніж для надання послуг Підприємцю, а самі персональні дані є предметом цієї Політики.

5.2. Підприємець залишає за собою право відповідно до вимог законодавства надавати інформацію державним органам в наступних цілях: боротьба з шахрайством та іншими злочинами;

офіційного розслідування порушень чинного законодавства країни перебування або боротьби з будь-якими іншими порушеннями положень Публічного договору/Умов надання послуг.

5.3. Підприємець може надавати персональні дані Користувачів на запити компетентних державних органів, оформлених відповідно до вимог чинного законодавства країни перебування.

5.4. Підприємець для виконання зазначених цілей може передавати дані юридичним особам, кінцевим бенефіціаром яких є та сама особа, що є кінцевим бенефіціаром Підприємця.

Користувацький контроль

6.1. Користувачі, які створили обліковий запис через Додаток, можуть отримувати доступ, виправляти або видаляти інформацію, яку вони надають. Користувач несе відповідальність за точність наданих даних або повідомлень при користуванні послугами Підприємця, сервісами й Додатком. Розміщена інформація може бути змінена в особистому кабінеті користувача у Додатку.

6.2. Підприємець може видалити або припинити обробку персональних даних Користувача в разі отримання письмового повідомлення Користувача про відкликання згоди на обробку персональних даних.

Безпека

7.1. Вся інформація захищена технічними засобами і процедурами забезпечення безпеки з метою запобігання несанкціонованому доступу або використання даних. Афілійовані з Підприємцем особи, надійні партнери і незалежні постачальники послуг зобов’язуються використовувати отриману від Підприємця інформацію відповідно до вимог Підприємця до безпеки і цієї Політики.

Права Користувачів

8.1. Користувач має право:

a) знати про джерело збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце перебування володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом країни перебування;

b) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

c) на доступ до своїх персональних даних;

d) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом країни перебування, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

e) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

f) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

g) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної/юридичної особи;

h) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до суду;

i) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

Внесення змін до цієї Політики

9.1. Підприємець може оновлювати цю Політику, нова редакція Політики конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення в мережі Інтернет за вказаною в цьому пункті адресою, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики. Чинна редакція Політики знаходиться на сторінці за адресою: https://ataka.ua/polityka-konfidentsiynosti/

Заключні положення

10.1. Підприємець залишає за собою право змінювати Політику частково чи повністю без гарантування збереження пільгових умов реєстрауції Учасника.

10.2. Факт продовження користування послугами Підприємця та його сервісами є підтвердженням згоди і прийняття Користувачем відповідної редакції Політики.

10.3. Підприємець і Користувач мають обрати для вирішення суперечки єдиного для сторін Арбітра, який опікується проблемами Користувачів Додатку. Цей документ описує Політику конфіденційності.

*Фізична особа-підприємець Тарасенко Анатолій Володимирович (Підприємець), що зареєстрований та діє відповідно до законодавства України за адресою місто Харків, вулиця Заліська, будинок 5, квартира 65, 61145 (код ЄДРПОУ – 2317811776).

телефон +380731980617

e-mail: ataka617@gmail.com

КОМАНДА

КОНТАКТИ

  • Місцезнаходження:
    вулиця Сумська, 64
  • Харків, Україна