Змельне право

Змельне право

ЗВикористання адвокатами і юристами “TARASENKO & PARTNERS” вузькоспеціальних пізнань у галузі земельного законодавства та практики застосування суміжних законодавчих та підзаконних актів на виконання завдання клієнтів щодо використання земельних ресурсів в Україні на тлі відсутності чітко вираженого права власності на землю;
Проведення аналізу відповідності консультацій та робіт сторонніх осіб діючому українському законодавству;
Ургентна допомога клієнту у прикордонних до земельних відносин галузях права, практика відокремлення прав на володіння і користування землею від права власності на нерухоме майно, яке перебуває на спірних земельних ділянках.