Сліпченко Святослав

Сліпченко Святослав

Сліпченко Святослав


С

Святослав спеціалізується у сфері особистих немайнових правовідносин, механізм правового регулювання цивільних відносин.

За роки співпраці з “TARASENKO & PARTNERS” отримав наукові ступені – кандидат юридичних наук, 1997 р., доктор юридичних наук, 2014 р. Крім того отримав вчене звання – професор охорони інтелектуальної власності, цивільно-правових дисциплін факультету підготовки фахівців для підрозділів боротьби з кіберзлочинністю та торгівлею людьми Харківського національного університету внутрішніх справ, 2015 р.

Вища освіта:

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 1993 р.

Публікації:

Опублікувано 160 наукових праць, з них: монографій – 3, підручників – 4, навчальних посібників – 17, статей – 75, тез доповідей – 45.